ZORGZAAM COLLECTIEF WONEN

 

Alles over collectief wonen bijeengebracht in één digitaal magazine.

Vanaf nu ligt hier het nieuwe Cobalt-magazine. Je vindt er een keur van artikels en wetenswaardigheden over cohousing in jouw omgeving maar ook verder weg.

Wij leren natuurlijk vooral van bestaande projecten in België en Nederland. Het zijn ook deze cohousingprojecten die wij aan je willen voorstellen. Wij trachten een inzicht te geven in de praktische en wettelijke aspecten van zorgzaam wonen. Uit workshops en vergaderingen met bewoners valt ons vooral op dat er van een groep een ongekende kracht kan van uitgaan als ze mekaars dromen boeiend vindt. Dan is er tijd tekort.

Het lukt niet altijd om bijeen te komen maar via dit magazine kunnen we wel gedachten uitwisselen. Daarom hechten we een uitzonderlijk belang aan jouw getuigenis, aan jouw visies, verlangens, opmerkingen, enzovoort. Ze zijn voor ons van onschatbare waarde.

Senior Samenhuizen wil echter niet alleen praten maar bespreekt ook concrete projecten. Het is haar taak om bewonersgroepen te begeleiden. Daarom zal er veel aandacht zijn voor de voorbereiding en voorstelling van samen-woon-projecten.

Zo willen wij met Cobalt-magazine heel veel informatie geven en willen wij ook een verbinding zijn tussen mensen en hun meningen. Dit zal tenslotte uitgroeien tot een bruikbaar instrument bij de opbouw van een "gezellig" woonerf.

Veel leesplezier,

De redactieraad