ZORGZAAM COLLECTIEF WONEN

Wat is Senior-Samenhuizen?

Senior-Samenhuizen is een burgerinitiatief dat een zorgstroom op gang brengt in de samenleving door met verschillende generaties samen – zorgzaam gemeenschappelijk te wonen.

Wat doet Senior-Samenhuizen?

DENKEN / VORMEN

Als je wilt kennismaken met de mogelijkheden van zorgzaam collectief wonen, nodigen wij je uit om naar een workshop te komen. Je krijgt daar, in een kleine groep, informatie over de verschillende vormen van gemeenschappelijk wonen. Belangrijk voor jou is ook dat je hierover met elkaar in gesprek kunt gaan. Nadien vind je meer informatie in het Cobalt-magazine. Bovendien kan je daar, via een "forum", verder praten.

VOELEN / VERBINDEN

Omdat gelijkgestemde mensen mekaar niet altijd "vinden", geven wij in Cobalt-magazine de mogelijkheid om in contact te komen. Het kan daar gebeuren dat men elkaars mening leert kennen of het kan zijn dat men elkaar zodanig vindt, dat er zich een bewonersgroep vormt.

WILLEN / VORMGEVEN

Het is best mogelijk dat je zegt: "ik heb er goed over nagedacht, ik voel er iets voor." of "Ik zou het nu wel willen." Dan ontstaat er misschien wel een nieuwe bewonersgroep, op een plaats die jij samen zelf kiest. Dan zijn we een grote stap verder!

  

Van huizen en mensen

“de koffie op tafel“

Als het kloppend hart – de bewonersgroep – zichtbaar wordt, zal het team van Senior-Samenhuizen de groep gedurende drie jaar begeleiden tot die groep zich klaar voelt om langdurig zorgzaam en gezellig samen te wonen. De bewonersgroep is het kloppend hart van het collectief wonen!

“de sleutel op de deur“

De bewonersgroep neemt de beslissingen, samen met de experten (architect, jurist, notaris, bouwfirma, enz). De begeleider zal zorgen voor de verbinding tussen de groep en de experten.